Integrerade energilösningar

Vi erbjuder helhetslösningar för energilager, energihandel, frekvensreglering och nanogridar

Batterier och tjänster

För effektiva och hållbara energi​resurser

Framtidens el & batterilösningar

Tjäna pengar på att stötta elnätet med frekvensreglering!

Är ni verksamma inom industri, fastigheter eller någon annan bransch med stor variation i elkonsumtionen och effektuttag? Om du vill vara en av de som tar tillvara på sin flexibla elförbrukning och samtidigt stödja övergången till ett fossilfritt kraftnät, kontakta oss så hjälper vi dig.

En leverantör – oändliga möjligheter

Vi erbjuder en helhetslösning, oavsett om målet är att sänka energikostnader, öka egenanvändning eller få tillgång till marknadsplatser för energihandel. Med möjlighet till fullständig leverans från installation och driftsättning till komplett integration mot marknadsplatser, bestämmer du hur stort scoopet ska vara. 

– vi levererar snabbt, har hög kompetens och erbjuder kundanpassade lösningar.

Batterier som effektbuffert

Batterilagring ett mycket effektivt sätt att accelerera vår omställning till helt förnyelsebara energikällor. Genom att använda batterier kan vi överbrygga gap mellan effektproduktion från förnyelsebara källor och marknadens effektbehov. Dessutom garderar det er verksamhet mot eventuella driftstörningar i elnätet!