Godkänt som balansansvarig och elhandelsbolag

16 februari 2024

Milstolpe för Vimab Bess på energimarknaden – Godkänt som balansansvarig och elhandelsbolag

Börsnoterade Vimabs dotterbolag Vimab BESS – en framstående aktör inom energibranschen – har av relevanta myndigheter blivit godkänt som både balansansvarig och elhandelsbolag. Detta är en milstolpe och stärker Vimab BESS som leverantör av högkvalitativa energilösningar.

Som balansansvarig har Vimab BESS ett ekonomiskt ansvar för att säkerställa att tillförd och uttagen el alltid är i balans i de inmatnings- och uttagspunkter som omfattas av balansansvaret. Detta är avgörande för att upprätthålla stabiliteten i elnätet och undvika eventuella strömavbrott.

“Vi tar nu det avgörande steget in i energimarknaden, och är enligt min kännedom den enda aktören som erbjuder en heltäckande lösning. Genom att vara både elhandelsbolag och balansansvarig kan vi nu erbjuda en kompletterande lösning som effektiviserar energiförbrukningen och möjliggör lönsam elhandel. Med tanke på utfasningen av fossila bränslen och ökad elektrifiering inom industrin förväntar vi oss en stark tillväxt på denna marknad”, säger Peter Fredell, koncernchef för Vimab Group AB.

Vidare kommer Vimab BESS nu att agera som elhandelsbolag, vilket möjliggör köp och försäljning av el på den fria marknaden i konkurrens med andra elhandelsföretag. En av de unika fördelarna med att vara balansansvarig och elhandelsbolag är möjligheten att handla på elbörsen utan onödiga mellanhänder. Detta skapar mervärde för kunderna genom att möjliggöra kostnadseffektiv och lönsam energiförsörjning samtidigt som stabiliteten i elnätet upprätthålls.

Förutom dessa tjänster erbjuder Vimab BESS sedan tidigare stora batterilager och energilösningar till tillverkningsindustrier, andra företag och den offentliga sektorn. Vimab BESS är involverade i hela processen, från installation av batterier till energieffektiviseringslösningar och frekvensreglering. Vimab BESS tillhandahåller också avancerad mjukvara för att hantera batteridrift, energioptimering och energihandel, vilken har utvecklats internt och erbjuds även till sina kunder.

Genom att nu vara godkända som balansansvarig och elhandelsbolag kan Vimab BESS erbjuda en komplett service kring batterilager och frekvensreglering. Denna tjänst kommer även att erbjudas kunder som inte har köpt batterier från Vimab BESS. Företaget har utformat ett konkurrenskraftigt erbjudande både vad gäller pris och kvalitet för att kunna möta kundernas behov och önskemål.

woods